2017/05/27 - شنبه 6 خرداد 1396
 
شاخه
تحويل مخازن پسماند خشك و تر به مجتمع ها وشهرك ها ی مسکونی
در راستای کاهش معضل زباله گردی و افزایش آمار تفکیک پسماند در مبدا انجام شد؛
تحويل مخازن پسماند خشك و تر به مجتمع ها وشهرك ها ی مسکونی

1396/3/3 13:27:51
رفع شکاف عمیق بین شمال و جنوب تهران الگویی برای سایر شهرهاست
1396/2/25 11:11:0
 در صنعت گل و گیاه با صادرات می‌توانیم از تولید داخلی حمایت کنیم
1396/2/16 13:56:33
کمربند سبز تهران به ۵۰ هزار هکتار می‌رسد
مدیرعامل سازمان‌ پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران:
کمربند سبز تهران به ۵۰ هزار هکتار می‌رسد

1396/2/16 11:52:38
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه افتتاح شد
1396/2/16 11:26:46
فاز دوم نیروگاه زباله سوز آرادکوه با ظرفیت ۱۶۰۰ تن و با همکاری مشاوران بین المللی  احداث می‌شود/ تولید برق از گاز متان در آینده نزدیک
1396/2/12 12:48:40