2017/03/26 - يكشنبه 6 فروردين 1396
 
شاخه
تکمیل بیش از 20 پروژه عمرانی در سال 1395
وعده مدیریت شهری محقق شد
تکمیل بیش از 20 پروژه عمرانی در سال 1395

1395/12/25 13:50:8
فاز اول پروژه برج طغرل به زودی آماده بهره برداری می شود
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق خبر داد
فاز اول پروژه برج طغرل به زودی آماده بهره برداری می شود

1395/12/25 8:50:3
بزرگراه امام علی(ع) و تونل نیایش، پروژه های برتر کشور شناخته شدند
در نخستین همایش تقدیر از چهره های ماندگار راه و شهرسازی
بزرگراه امام علی(ع) و تونل نیایش، پروژه های برتر کشور شناخته شدند

1395/12/22 10:36:1
تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس رسما به بهره برداری می رسد
1395/12/18 14:7:55
افتتاح ١١٠پروژه در منطقه دو شهر تهران
با حضور شهردار تهران صورت گرفت؛
افتتاح ١١٠پروژه در منطقه دو شهر تهران

1395/12/7 10:22:23