2017/07/20 - پنجشنبه 29 تير 1396
 
شاخه
تکمیل عملیات سازه ای پارکینگ طبقاتی نیایش تا پایان سال جاری
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران تاکید کرد
تکمیل عملیات سازه ای پارکینگ طبقاتی نیایش تا پایان سال جاری

1396/4/26 10:57:46
نیازهای آتی پایتخت، با توسعه نرم افزاری و نگهداری زیرساخت ها برآورده می شود
1396/4/25 10:40:27
تفکر «هر که با ما نیست، بر ما است» منابع مادی و معنوی را از بین می برد/هزینه همه پروژه ها در تفریغ بودجه است منتهی برخی نمی خواهند ببینند
قالیباف در سومین جشنواره و همایش عمران شهری و رونمایی از اولین نقشه پهنه بندی ژئوتکنیک شهر تهران:
تفکر «هر که با ما نیست، بر ما است» منابع مادی و معنوی را از بین می برد/هزینه همه پروژه ها در تفریغ بودجه است منتهی برخی نمی خواهند ببینند

1396/4/19 13:3:2
برگزاری سومین جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری
با حضور شهردار تهران صورت می پذیرد
برگزاری سومین جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری

1396/4/18 10:54:9
شناسایی حفره های زیرسطحی تهران با استفاده از فناوری روز دنیا
1396/4/11 11:11:1