2017/06/23 - جمعه 2 تير 1396
 
شاخه
دولت به عنوان مسئول حل مشکل درامدهای پایدار نه تنها مشکل را حل نمی کند مطالبه گری هم دارد/فضای انتخابات گذشت دیگر دست از شایعه پراکنی بردارید!
1396/3/10 13:18:28
مسافرگیری در خط7 از اواخر فروردین96/تکمیل پله برقی ایستگاه ها دلیل تاخیر در مسافرگیری
1395/12/25 11:56:49
کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و حقوق بگیران شهرداری تهران از ابتدای سال آینده
قالیباف در همایش تجلیل از پیشکسوتان شهرداری تهران خبر داد
کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و حقوق بگیران شهرداری تهران از ابتدای سال آینده

1395/12/17 15:8:28
شورایاران جلوداران پیشرفت و توسعه شهرند/رفع مشکل سکنه منطقه21 با پایش طرح تفصیلی
شهردار تهران در نشست صمیمی با دبیران شورایاری و مدیران محلات منطقه21 :
شورایاران جلوداران پیشرفت و توسعه شهرند/رفع مشکل سکنه منطقه21 با پایش طرح تفصیلی

1395/12/11 12:57:12
امروز اگر توسعه هنری و فرهنگی تهران بیشتر از دیگر زیرساخت های شهر نباشد کمتر هم نیست
1395/11/20 8:18:34
اگر ضعف و کم کاری خودمان را گردن دشمن بیاندازیم آنگاه مردم ما را نمی بخشند
شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو هروی:
اگر ضعف و کم کاری خودمان را گردن دشمن بیاندازیم آنگاه مردم ما را نمی بخشند

1395/11/16 12:2:11