2017/05/27 - شنبه 6 خرداد 1396
 
شاخه
ساماندهی غرفه های بازیافت منطقه 2
در طرح نگهداشت شهر اجراشد
ساماندهی غرفه های بازیافت منطقه 2

1396/3/6 8:38:3
ممنوعیت کاشت درخت توت به عنوان میزبان اصلی این حشره در منطقه 10 تهران
در راستای پیشگیری از شیوع سفید بالک ها صورت گرفت؛
ممنوعیت کاشت درخت توت به عنوان میزبان اصلی این حشره در منطقه 10 تهران

1396/3/3 12:45:59
اجرای نقاشی دیواری ساختمان های مسکونی در منطقه 2
معاون خدمات شهری محیط زیست منطقه دو خبر داد :
اجرای نقاشی دیواری ساختمان های مسکونی در منطقه 2

1396/3/3 10:21:49
بررسی راهکارهای ایمنی و مقابله با زلزله در بوستان ریحانه منطقه 22
با حضور بیش از 2 هزار شهروند تهرانی برگزار شد؛
بررسی راهکارهای ایمنی و مقابله با زلزله در بوستان ریحانه منطقه 22

1396/3/3 10:19:23

تامین روشنایی رمپ و لوپهای بزرگراه حکیم تقاطع بزرگراه کردستان
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 خبر داد؛
تامین روشنایی رمپ و لوپهای بزرگراه حکیم تقاطع بزرگراه کردستان

1396/3/2 11:39:0
غبارروبی مساجد محوری غربی ترین نقطه پایتخت
در آستانه فرارسیدن "ماه ضیافت الهی"در منطقه21 صورت می گیرد؛
غبارروبی مساجد محوری غربی ترین نقطه پایتخت

1396/3/2 11:35:37
افزایش 8 برابری تناژ روزانه جمع آوری پسماندهای خشک در منطقه 19
1396/3/2 11:26:21