2017/07/21 - جمعه 30 تير 1396
 
شاخه
ایجاد بانک جامع اطلاعات ابنیه ارزشمند ، شاخص و میراثی با راه اندازی سامانه ثابا
جلب مشارکت همگانی برای ثبت و حفاظت از آثارارزشمند و ابنیه شاخص و میراثی شهر تهران
ایجاد بانک جامع اطلاعات ابنیه ارزشمند ، شاخص و میراثی با راه اندازی سامانه "ثابا"

1396/4/26 11:7:50
نقدهای جناحی و سیاسی را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر راه:
نقدهای جناحی و سیاسی را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم

1396/3/6 11:15:19
رشد بیش از 33 درصدی تعداد پروانه های صادره بافت های فرسوده در فروردین ماه 1396
1396/2/23 12:9:8
برگزاری پنجمین گرد همایی نما و منظر شهری با عنوان  مهندسی طراحی و اجرای نما
1396/2/20 11:4:58
توپخانه ای که دروغ شلیک میکند شعور جمعی جامعه را هدف گرفته است
1396/2/18 9:29:49
سند جامع«مدیریت بازسازی تهران پس از وقوع زلزله»تدوین می شود
قائم مقام معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر داد:
سند جامع«مدیریت بازسازی تهران پس از وقوع زلزله»تدوین می شود

1396/2/12 11:37:15
ساماندهی نما و منظر شهری به زندگی شهرنشینی هویت می دهد
مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری در چهارمین گردهمایی تخصصی نما و منظر شهری :
ساماندهی نما و منظر شهری به زندگی شهرنشینی هویت می دهد

1395/12/23 12:54:35
جزئیات اجرای طرح استقبال از بهار سال 1396 در حوزه شهرسازی و معماری
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر داد:
جزئیات اجرای طرح استقبال از بهار سال 1396 در حوزه شهرسازی و معماری

1395/12/22 10:41:9
اخذ عوارض متفرقه در بافت های فرسوده، سمی مهلک و عامل اصلی فقر سرانه های خدماتی بود
فتح اللهی در شورای هماهنگی مدیران دفاتر خدمات نوسازی:
اخذ عوارض متفرقه در بافت های فرسوده، سمی مهلک و عامل اصلی فقر سرانه های خدماتی بود

1395/12/21 9:56:7