2017/09/26 - سه شنبه 4 مهر 1396
 
شاخه
ایجاد بانک جامع اطلاعات ابنیه ارزشمند ، شاخص و میراثی با راه اندازی سامانه ثابا
جلب مشارکت همگانی برای ثبت و حفاظت از آثارارزشمند و ابنیه شاخص و میراثی شهر تهران
ایجاد بانک جامع اطلاعات ابنیه ارزشمند ، شاخص و میراثی با راه اندازی سامانه "ثابا"

1396/4/26 11:7:50
نقدهای جناحی و سیاسی را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر راه:
نقدهای جناحی و سیاسی را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم

1396/3/6 11:15:19
رشد بیش از 33 درصدی تعداد پروانه های صادره بافت های فرسوده در فروردین ماه 1396
1396/2/23 12:9:8
برگزاری پنجمین گرد همایی نما و منظر شهری با عنوان  مهندسی طراحی و اجرای نما
1396/2/20 11:4:58
توپخانه ای که دروغ شلیک میکند شعور جمعی جامعه را هدف گرفته است
1396/2/18 9:29:49
سند جامع«مدیریت بازسازی تهران پس از وقوع زلزله»تدوین می شود
قائم مقام معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر داد:
سند جامع«مدیریت بازسازی تهران پس از وقوع زلزله»تدوین می شود

1396/2/12 11:37:15