2017/03/26 - يكشنبه 6 فروردين 1396
 
شاخه
گردشگری عاملی برای درآمد زایی ملی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد
گردشگری عاملی برای درآمد زایی ملی

1396/1/4 10:36:1
سرآغازی برای مبارزه با فقر
عیدانه شهرداری منطقه 7 به محله نظام آباد؛
سرآغازی برای مبارزه با فقر

1396/1/4 10:24:33
مدیریت شهری می تواند در حوزه گردشگری درآمد ایجاد کند/ شهر دست شهرداری تهران است
معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با سما:
مدیریت شهری می تواند در حوزه گردشگری درآمد ایجاد کند/ شهر دست شهرداری تهران است

1396/1/4 10:11:35
گردشگری در تهران رونق اقتصادی به همراه دارد
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با تهران سما
گردشگری در تهران رونق اقتصادی به همراه دارد

1396/1/4 9:55:28
نقاشی های دیواری با طرح های بهار درمنطقه 2
1396/1/2 8:20:3
اطلاع رسانی لزوم گسترش تهرانگردی است/ شهرداری تهران در حوزه گردشگری عملکرد خوبی ارائه داده است
1396/1/2 8:11:58
تهران ظرفیت جذب گردشگران خارجی را دارد
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با سما:
تهران ظرفیت جذب گردشگران خارجی را دارد

1396/1/2 7:58:32