2017/09/26 - سه شنبه 4 مهر 1396
 
شاخه
بوستان آموزش ترافیک منطقه ۱۶ مرکز آموزش تخصصی دوچرخه سواری کودکان می شود
در بازدید مدرس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری( USI) مطرح شد:
بوستان آموزش ترافیک منطقه ۱۶ مرکز آموزش تخصصی دوچرخه سواری کودکان می شود

1396/7/3 14:24:55
استقرار خودروهای کمکی در معابر اصلی شمال تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک :
استقرار خودروهای کمکی در معابر اصلی شمال تهران

1396/7/3 14:9:52

اکران کمپین تبلیغات فرهنگی لبیک یاحسین(ع) برروی سازه های فرهنگی تهران
1396/7/3 13:4:20
معابر همجوار مراکز مذهبی شمال تهران پاکسازی شد
1396/7/3 12:19:22

انتصاب 3 مدیر زن در منطقه 13 پیرو تحقق رویکرد شهردار تهران
در اولین جلسه کمیته منابع انسانی با حضور دکتر رحمان زاده محقق شد :
انتصاب 3 مدیر زن در منطقه 13 پیرو تحقق رویکرد شهردار تهران

1396/7/3 11:49:44
اولویت شورا و  شهرداری تقویت خطوط حمل و نقل عمومی است
زهرا صدراعظم نوری در گفت و گو با سما:
اولویت شورا و شهرداری تقویت خطوط حمل و نقل عمومی است

1396/7/3 10:11:16